tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Εμπορικό Σήμα Κατοχυρωση Λογοτυπου

Κατοχυρωση Λογοτυπου

Ο κύριος κορμός ενός σήματος είναι ως επί των πλείστων το λεκτικό του μέρος. Ωστόσο ένα εμπορικό σήμα μπορεί να μην αποτελείται μόνο από λέξη αλλά από συνδυασμό λέξης και εικόνας. Σ’ αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ένα σύνθετο σήμα ή λογότυπο. Το λογότυπο δεν υστερεί ουδόλως έναντι ενός σήματος. Αντιθέτως, όσα περισσότερα χαρακτηριστικά έχει ένα σήμα, τόσο αυξημένη είναι και η διακριτική του δύναμη.  

Αν ενδιαφέρεστε για κατοχύρωση λογοτύπου της επιχείρησής σας ενημερωθείτε περαιτέρω στην σχετική σελίδα για εμπορικό σήμα.

Κατοχυρωση Λογοτυπου

 

Πολλές φορές ο τρόπος που επιθυμούμε να συστηθούμε στο καταναλωτικό κοινό δεν θέλουμε να περιορίζεται μόνο σ’ ένα λεκτικό μέρος, αλλά να συνοδεύεται και από μία απεικονιστική σύνθεση, η οποία συνειρμικά θα μεταδίδει στους καταναλωτές την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες της και το εταιρικό όραμα. Αυτό συνιστά το λογότυπο μίας εταιρείας. Είναι λοιπόν ο πρώτος δίαυλος επικοινωνίας της επιχείρησης με το καταναλωτικό κοινό, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι αισθητικά άρτιο και ελκυστικό και ευκολομνημόνευτο, δεδομένου ότι είναι κρίσιμο για τον σχηματισμό σε πρώτη φάση της πρώτης εντύπωσης και - γιατί όχι; -  σε δεύτερη φάση για την αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού, εάν προσδίδει μία εικόνα σοβαρότητας και επαγγελματισμού. 

Με ένα λογότυπο μπορούν να μεταδοθούν διάφορα μηνύματα. Κρίσιμο κατά τον σχεδιασμό ενός λογοτύπου είναι να αποφασιστεί τι επιθυμεί ο δικαιούχος του να μεταδοθεί στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την εταιρεία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν λογότυπα που απεικονίζουν καθαρά το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας (όπως λόγου χάρη ένα καφεκοπτείο που χρησιμοποιεί την εικόνα ενός κόπτη καφέ και κόκκους καφέ) ή απεικονίζουν κάποιο αφηρημένο σχήμα που συνοδεύει ένα λεκτικό μέρος. 

Αναλυτικότερα, μεταξύ των πολλών κατοχυρώσιμων χαρακτηριστικών ενός λογοτύπου είναι το λεκτικό του μέρος, η έγχρωμη σύνθεσή του, η απεικόνιση, κ.α. Περαιτέρω, ένα σήμα μπορεί να αποτελείται και από αριθμούς, οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση κατοχυρώσιμη είναι και η αρίθμηση. Σε περίπτωση μάλιστα κατοχύρωσης ενός τρισδιάστατου σήματος (όπως λ.χ. το σχήμα των προϊόντων, κουτιά συσκευασίας, φιάλες), υπάρχει επιλογή κατοχύρωσης της συσκευασίας ως χαρακτηριστικού ενός λογοτύπου. Ακόμη, σήματα μπορούν να απαοτελέσουν και τίτλοι εφημερίας ή περιοδικών. 

Η εικόνα ως μέρους ενός λογοτύπου που κατοχυρώνεται σε συνδυασμό με το λογότυπο μπορεί να αποτελέσει ένα εμπορικό σήμα από μόνη της και να σταθεί μονομερώς σε μία αγορά, ωστόσο κρίσιμο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι να έχει έναν αυξημένο βαθμό καθιέρωσης στις συναλλαγές, να διαθέτει μοναδικότητα και ιδιαίτερη διακριτική δύναμη. Σ’ αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ένα απεικονιστικό σήμα φήμης. Παραδείγματα απεικονιστικών σημάτων φήμης αποτελούν τα σήματα όλων των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών (λ.χ. της Ford, της Toyota, κλπ). 

Για κατοχύρωση Ευρωπαϊκού σήματος δείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Το σλόγκαν είναι συνήθως μία φράση που συνιστά ένδειξη ποιότητας, ταχύτητας, αφθονίας, φήμης, κλπ. Συνιστά είτε από μόνη της ένα εμπορικό σήμα είτε συνοδεύει το κύριο λεκτικό μέρος ενός σήματος ως επεξηγηματική φράση. Εάν διαθέτει μοναδικότητα και δεν χρησιμοποιείται από τρίτους για ανόμοια προϊόντα, τότε μπορεί να επιτελέσει πολύ σημαντικό ρόλο στο μάρκετινγκ μίας επιχείρησης, επισημαίνοντας τον σύνδεσμο μεταξύ μίας επιχείρησης και των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών της και επιτελώντας ουσιώδη λειτουργία προέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για κατοχύρωση λογοτύπου καλέστε μας στο 210 3613 836 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα είναι στη διάθεσή σας.