tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Η διεκδίκηση αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα είναι μία απαιτητική νομικά διαδικασία, επίπονη συναισθηματικά για τους συγγενείς (ειδικά όταν το ατύχημα είναι θανατηφόρο) και χρονοβόρα, με τις κατάλληλες κινήσεις όμως δύναται να επιταχυνθεί αλλά και να αποφέρει τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.

Σε μία περίοδο που οι ασφαλιστικές βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση η κατάλληλη στρατηγική επιβάλλεται για την μεγιστοποίηση της αποζημίωσης είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή ενός δικηγόρου με εμπειρία σε τροχαια ατυχηματα.

Τροχαία Ατυχήματα

Τι ενέργειες κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; 

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουν οι οδηγοί που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα για να εξασφαλιστούν είναι να καλέσουν την Τροχαία για μία επιτόπια αυτοψία, η οποία θα καταγράψει το συμβάν στα βιβλία συμβάντων. Εάν υπάρξει τραυματισμός, σχηματίζεται και η αντίστοιχη δικογραφία. Μόλις έρθει η Τροχαία, ανταλλάσονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων μερών. Σκόπιμη είναι και η συλλογή στοιχείων τυχόν αυτοπτών μαρτύρων, που μπορεί να φανούν χρήσιμοι σε περίπτωση ενδεχομένου δικαστηρίου. 

τροχαιο ατυχημα αποζημιωση

Εν συνεχεία θα πρέπει να διαλευκανθεί εάν πρόκειται να επακολουθήσει φιλικός διακανονισμός ή όχι. Εάν δηλαδή η υπαιτιότητα του ενός μέρους είναι ξεκάθαρη, τότε μπορεί να γίνει μία φιλική δήλωση εκ μέρους του υπέρ του άλλου εμπλεκομένου μέρους που δεν φέρει καμία υπαιτιότητα. Πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία που έχει θεσπιστεί για την επιτάχυνση της αποζημίωσης του οδηγού που δεν ευθύνεται για το ατύχημα, εφόσον υπάρχουν μόνο υλικές ζημίες.

Η φιλική δήλωση είναι μία δήλωση που συμπληρώνεται από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη, υποβάλλεται σε αμφότερες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δίνει τη δυνατότητα στο μη υπαίτιο μέρος να ζητήσει να χρήματα της αποζημίωσης από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου εμπλεκομένου. Πρόκειται για μία δήλωση η οποία ανακαλείται ελεύθερα από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη και ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

-εφόσον δεν έχει υπάρξει τραυματισμός, αλλά μόνον υλικές ζημίες

-εφόσον το κόστος επισκευής του ζημιωμένου αυτοκινήτου δεν ξεπερνά  τα 6.000 € και

-εφόσον αμφότερες οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι θετικές στον φιλικό διακανονισμό (ως επί το πλείστον η πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών είναι δεκτική). 

Για να συμπληρωθεί η δήλωση ατυχήματος, απαραίτητα έγγραφα είναι:

-το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

-η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και

-η άδεια οδήγησης του οδηγού (δίπλωμα).

Προκειμένου να αποτιμηθούν οι υλικές ζημίες, ο οδηγός που δεν φέρει καμία υπαιτιότητα, μπορεί να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία που είναι υπόχρεη να τον αποζημιώσει να αποστείλει πραγματογνώμονα στο συνεργείο που πρόκειται να επισκευαστεί το όχημα. Ο πραγματογνώμονας καταγράφει τις συνθήκες του ατυχήματος, φωτογραφίζει αμφότερα τα εμπλεκόμενα οχήματα και συντάσσει ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα. 

Σε περίπτωση μόνο υλικών ζημιών, προκειμένου να αποτιμηθούν οι υλικές ζημίες απαιτείται η έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα της υπόχρεης προς αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας. Ακόμη χρήσιμα είναι τα τυχόν τιμολόγια επισκευής συνεργείων αυτοκινήτων. 

Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός, προκειμένου να αποτιμηθούν οι σωματικές βλάβες απαιτούνται όλα τα σχετικά έγγραφα της σχηματισθείσης δικογραφίας που λαμβάνονται από την Τροχαία (και συμπεριλαμβάνουν όλες τις εκθέσεις ένορκης εξέτασης μαρτύρων), ιατρικές αποδείξεις, ιατρικές γνωματεύσεις νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία, κ.λ.π. Σε περίπτωση δε δικαστικής διαμάχης για την διεκδίκηση αποζημίωσης, ο μη υπαίτιος οδηγός που διεκδικεί αποζημίωση θα χρειαστεί σίγουρα εκτός των άλλων: τυχόν αποδείξεις από μετακινήσεις του με ταξί (για όσο χρονικό διάστημα επισκευαζόταν το αυτκίνητό του), τυχόν αποδείξεις από φάρμακα, ιατρικές αποδείξεις και γνωματεύσεις (ιατρικές δαπάνες και λοιπά έξοδα νοσηλείας), πιστοποιητικά νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία, δαπάνες φυσιοθεραπείας, δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας και οικιακής βοηθού, κ.λ.π.

Καλέστε στο 210 3613836 και ένας έμπειρος δικηγόρος για τροχαια ατυχηματα θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας.