tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου Βιομηχανικό Σχέδιο

Βιομηχανικό Σχέδιο

Οι δημοφιλέστερες ειδικές κατηγορίες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι το βιομηχανικό σχέδιο και το υπόδειγμα χρησιμότητας. Με τον όρο βιομηχανικο σχέδιο ή υπόδειγμα εννοούμε την εξωτερική ορατή εικόνα ενός βιομηχανικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει και δη την γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα. Πρόκειται δηλαδή για μία δυσδιάστατη διάπλαση μορφής (σχέδιο) ή τρισδιάστατη διάπλαση μορφής (υπόδειγμα), η οποία λόγω του αισθητικού αποτελέσματος αποτελεί πνευματικό δημιούργημα.

Βιομηχανικό Σχέδιο

Για την καταχώρηση ενός σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η κατάθεση ενός φακέλου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση εις διπλούν, γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος, απόδειξη είσπραξης του τέλους κατάθεσης του ΟΒΙ καθώς και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως πληρεξούσιο σε εντολοδόχο δικηγόρο και αντίκλητο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της εφεύρεσης (σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται επ’ ονόματι εταιρείας), επικυρωμένο καταστατικό εταιρείας, μεταφράσεις, κ.α. Το σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να ισχύει έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη προστασίας ανανεώνονται ανά 5 έτη.

Χρονικά από τη στιγμή που κατατίθεται η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και αυτή είναι κανονική, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, ώστε η αίτηση να καταστεί πλήρης. Από τη στιγμή αυτή και εφόσον πληρωθούν τα τέλη δημοσίευσης, η αίτηση θεωρείται πλήρης και ο ΟΒΙ εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος. Η καταχωρημένη αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα σχέδια δίδεται στη δημοσιότητα στο ΕΔΒΙ, δηλαδή το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ, Τεύχος Β΄ Σχέδια και Υποδείγματα) τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρησης. Οι δημοσιεύσεις στο ΕΔΒΙ γίνονται σε χωριστό τεύχος με τίτλο «Σχέδια και Υποδείγματα». Με την καταχώρηση ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο τη χρήση του χωρίς τη δική του συγκατάθεση.