tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Σωματείο

Το σωματείο είναι μία ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του σωματείου. Για την εγγραφή του σωματείου στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων υποβάλλεται αίτηση στο Ειρηνοδικείο από τους ιδρυτές ή τη διοίκηση του σωματείου της έδρας του Σωματείου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Απαραίτητα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι το καταστατικό του Σωματείου, το πρακτικό ίδρυσης (συστατική πράξη) του Σωματείου από την προσωρινή διοίκηση και μία λίστα υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της προσωρινής διοίκησης του Σωματείου που φέρει τα ονόματά τους και συγκεκριμένη χρονολογία. 

Σωματείο

Το καταστατικό του Σωματείου πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα κάτωθι στοιχεία που είναι προαπαιτούμενα για την εγκυρότητά του. Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει:

1.την επωνυμία, την έδρα και τον σκοπό του Σωµατείου,

2.τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,

3.τους πόρους και τις πηγές εσόδων του Σωµατείου,

4.τη δικαστική και την εξώδικη (στις συναλλαγές) αντιπροσώπευση του Σωµατείου,

5.τα όργανα της Διοίκησης του Σωµατείου (Συνέλευση των Μελών και Διοικητικό Συμβούλιο), καθώς και τις αρμοδιότητες της Διοίκησης

6.τους όρους µε τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η Συνέλευση των µελών,

7.τους όρους με τους οποίους τροποποιείται το καταστατικό,

8.τους όρους για τη διάλυση του Σωµατείου.


Μόνον εάν το καταστατικό του Σωματείου περιλαμβάνει τα άνωθι στοιχεία, γίνεται δεκτό από το αρμόδιο κατά τόπον Ειρηνοδικείο, εγγράφεται στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων και διατάσσεται η δημοσίευση της περίληψής του σε τοπική Εφημερίδα και στο Δελτίο Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσής του, βεβαιώνεται τούτο από τον Πρόεδρο του Ειρηνοδικείου και τίθεται στο αρχείο. Η απόφαση αυτή του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση. Μόλις η απόφαση του Ειρηνοδικείου τελεσιδικήσει, το Σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Σωματείων.