tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Διαζυγιο

Το διαζυγιο είναι η νομική διαδικασία που ακολουθείται, προκειμένου να λυθεί ένας νομίμως τελεσθείς γάμος δύο εν ζωή ενηλίκων, είτε αυτός είναι πολιτικός είτε θρησκευτικός. Στην περίπτωση ενός διαζυγίου τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν είναι ποικίλα και καίρια (διανομή κοινής περιουσίας, χρήση οικογενειακής στέγης, επικοινωνία γονέα με τέκνο, διατροφή παιδιών, διατροφή συζύγου, επιμέλεια τέκνων, κατοικία παιδιών κλπ.) και χρήζουν προσεκτικού χειρισμού από έμειρο δικηγόρο διαζυγίων, ο οποίος θα δράσει ad hoc ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Οι τύποι διαζυγίου είναι δύο: το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Κάθε τύπος διαζυγίου έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (διαφορετικές τιμές και κόστος) και ταιριάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λύσης γάμου μόνο. Το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται όταν υπάρχει κοινή βούληση για την λύση όλων των ανωτέρω ζητημάτων ενώ το διαζυγιο με αντιδικία ταιριάζει στην μη συναινετική λύση ενός γάμου. Και οι δύο διαδικασίες τελούνται από δικηγόρο διαζυγίων.

Διαζυγιο

 

Το διαζύγιο είναι η λύση της σύμβασης του γάμου και πρακτικά της εγγάμου συμβιώσεως ενός ζευγαριού, που επιλέγεται από τους συζύγους σε περίπτωση συνεχών διενέξεων και πλήρους παρατεταμένης ασυνεννοησίας μεταξύ τους, η οποία περαιτέρω μπορεί να στηρίζεται σε βαθύτερα κλονιστικά γεγονότα του γάμου. Το διαζύγιο μπορεί να είναι είτε συναινετικό διαζύγιο είτε διαζύγιο με αντιδικία (κάθε είδος έχει διαφορετικό κόστος). Το διαζύγιο συνεπάγεται την λήψη μίας σειράς επίπονων αποφάσεων για το ζευγάρι, οι οποίες αφορούν κυρίως στα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ανήλικα τέκνα και την κοινή περιουσία, αλλά και στο θέμα της μετεγκατάστασης ενός εκ των συζύγων από την πατρική οικία. Αναφορικά με τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, αν υπάρχουν, σκόπιμη είναι η υιοθέτηση μίας κοινής συναινετικής στάσης εκ μέρους του ζευγαριού, ιδίως αναφορικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία, αλλά και τη διατροφή. Αν ωστόσο η διάσταση των απόψεων μεταξύ του ζευγαριού είναι μεγάλη, η αντιδικία είναι μονόδρομος.

Το διαζύγιο είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί ειδικούς χειρισμούς (και όχι μόνο από νομικής πλευράς) από εξειδικευμένο δικηγόρο διαζυγίων. Αρχικά θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα εάν το ζευγάρι θα προχωρήσει σ’ ένα συναινετικό διαζύγιο ή σ’ ένα διαζύγιο με αντιδικία. Ανάλογα με την προϊστορία του γάμου και τη διάθεση των δύο πλευρών, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λύσης της έγγαμης σχέσης.

Η πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων επιτάσσει την παρέμβαση ενός δικηγόρου έμπειρου σε θέματα οικογενειακού δικαίου στην περίπτωση ενός διαζυγίου. Ο δικηγόρος αυτός οφείλει αρχικά να αντιληφθεί τους πραγματικούς λόγους του επικείμενου διαζυγίου, να ανιχνεύσει τις πραγματικές διαθέσεις των μερών και σε περίπτωση που η απόφαση περί διαζυγίου είναι μη αναστρέψιμη, να δώσει λύσεις σε μία σειρά από πρακτικά ζητήματα. Ο ρόλος ωστόσο του δικηγόρου δεν εξαντλείται μόνο στο στάδιο αυτό. Θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας αλλά και μεταγενέστερα αυτής να παρεμβαίνει, προκειμένου να επιτευχθεί η θεμιτή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των συζύγων αλλά και μεταξύ αυτών και των ανηλίκων τέκνων. Οι δικηγόροι διαζυγίων είναι εκπαιδευμένοι να χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία, δεδομένης της απλούστευσης της διαδικασίας και της εμπλοκής συμβολαιγράφου αντί του Πρωτοδικείου (συγκεκριμένα διαρκεί μόλις 12 μέρες και έχει χαμηλό κόστος), ωστόσο προϋποθέτει τη συμφωνία των δύο μερών στη συναινετική επίλυση όλων των μεταξύ τους ζητημάτων καθώς και στη συναινετική λύση του γάμου τους. Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει δύο τρόπους λύσης του γάμου: τη λύση του γάμου λόγω ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών και τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως. 

Στην περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου σε έναν γάμο του οποίου επίκειται η λύση με διαζύγιο, κρίσιμη είναι η περιφρούρηση πάνω απ’ όλα των συμφερόντων του. Η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή ανηλίκου τέκνου, η επικοινωνία του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου με το τελευταίο είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Εάν οι δύο γονείς επιλέξουν τη λύση του συναινετικού διαζυγίου,  όλα τα παραπάνω ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στα πλαίσια ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα συμπεριληφθεί αυτολεξεί μέσα στη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής επίλυσης του γάμου, που θα συνταχθεί από τον συμβολαιογράφο και θα επικυρωθεί από το δικαστήριο. Εάν ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα συναίνεσης των μερών στα ως άνω ζητήματα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι αυτή της αντιδικίας ως προς τη λύση του γάμου και των ασφαλιστικών μέτρων ως προς τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου. 

Ζητήματα διανομής της κοινής περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως (αποκτήματα γάμου) επίσης εγείρονται πολλές φορές στην περίπτωση διαζυγίου, τα οποία λύνονται είτε με την έγερση αγωγής για τα αποκτήματα του γάμου είτε με συμφωνία των μερών. Αντίστοιχα θέματα μπορούν να προκύψουν αναφορικά με τη διανομή της οικοσκευής.

διαζυγιο επιλογες

Για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καλέστε μας στο 210 3613836 και ένας έμπειρος δικηγόρος για διαζύγια θα είναι άμεσα διαθέσιμος να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με διαζύγιο με εχεμύθεια, αξιοπιστία στις καλύτερες τιμές.