tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Διατροφή Συζύγου

Όσο διαρκεί η έγγαμη συμβίωση, οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής και συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες. Όταν όμως διακοπεί η έγγαμη συμβίωση (διαζύγιο), η ως άνω υποχρέωση παύει να υπάρχει με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή δεν υφίσταται υποχρέωση συμβολής στη λειτουργία του κοινού οίκου, αλλά γεννιέται μία αφηρημένη υποχρέωση διατροφής των συζύγων και των κοινών τέκνων τους. 

Δυνάμει του άρθρου 1391 ΑΚ «αν ο/η σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή που του οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε μήνα».

Συνήθως, όταν μετά από διαζύγιο κάποιος από τους δύο συζύγους δεν δύναται να δουλέψει (για παράδειγμα γιατί είναι αποσχολημένος από τα τέκνα) τότε μπορεί να διεκδικήσει από τον άλλον διατροφή.

Διατροφή Συζύγου

Διέκοψα την έγγαμη συμβίωση με τον/την σύζυγό μου χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία ή από δική μου υπαιτιότητα. Δικαιούμαι διατροφής;

Όχι. Εφόσον δεν ευθύνεται ο υπόχρεος προς διατροφή για την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως ή ο υπαίτιος γι’ αυτήν είστε ο ίδιος. 

Πώς προσδιορίζεται το μέτρο της διατροφής στο/στη σύζυγο;

Η διατροφή που δικαιούται να αξιώσει ο δικαιούχος από τον υπόχρεο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες διαβίωσης, όπως αυτές είχαν διαμορωθεί κατά την έγγαμη συμβίωση, συνεκτιμωμένων όμως των νεών διαμορφωθεισών αναγκών, που προέκυψαν από τη χωριστή διαβίωση και λαμβανομένου χώρα και ενός συσχετισμού των εκατέρωθεν οικονομικών δυνάμεων  των μερών.