tel.: 210 3613836

Δικηγορικό Γραφείο

Αρχική Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου Απαλλοτριώσεις

Απαλλοτριώσεις

Ως αναγκαστική απαλλοτρίωση με την ευρεία έννοια του όρου νοείται οποιαδήποτε στέρηση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, που επέρχεται με μονομερή πράξη της δημόσιας εξουσίας.

Το δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται εκτενώς με απαλλοτριώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Απαλλοτριώσεις


• Αναλυτικότερα, αρχικά εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτίωση, η οποία πρέπει να περιέχει την απαλλοτριούμενη έκταση, τους ιδιοκτήτες αυτής, τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση και φυσικά τον ad hoc σκοπό δημόσιας ωφέλειας, ειδικώς και αναλυτικώς αιτιολογημένο βάσει της αρχής της αναλογικότητας. 

• Μαζί με την απόφαση κήρυξης της αναγκασικής απαλλοτρίωσης συντάσσεται κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την προς απαλλοτρίωση έκταση καθώς και τα επιμέρους ιδιοκτησιακά κομμάτια αυτής και κτηματολογικός πίνακας όπου απαριθμούνται οι ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτησίας εκάστου εξ αυτών (εμβαδά) καθώς και τα επικείμενα κτίσματά τους. Επιπλέον  απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών για την χωροθέτηση του  έργου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 69269/5387/25.10.1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β), το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/16-10-1986), και το νέο Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/25-4-2002). Περαιτέρω, αναφορικά με τις αγορτικές εκτάσεις, για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης απαιτείται επιπλέον γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του  Ν. 2882/2001, η οποία ωστόσο δεν είναι δεσμευτική και κατά συνέπεια ενδεχόμενη αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Επιπλέον, αναφορικά με τις δασικές εκτάσεις, για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και η γνώμη της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης της Δασικής Υπηρεσίας κατά την  παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης πρέπει να προτείνεται στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με τον αρμόδιο για την απαλλοτρίωση Υπουργό. Η παραπομπή στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/01 αναφέρεται στην αρμοδιότητα αυτή (υπ. αριθμ. 1044876/3949/0010/ΠΟΛ.1124/8.5.2001 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών).

• Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων. Σε περίπτωση που η αναγκαστική απαλλοτρίωση διενεργείται υπέρ του Δημοσίου, το τελευταίο εκπροσωπείται υπό του Νομάρχου κατά τη διαδικασία περί προσδιορισμού της αποζημίσωης και αναγνώρισης δικαιούχων. 

• Πριν μάλιστα από τον δικαστικό προσδιορισμό της απαλλοτρίωσης, διενεργείται κατόπιν αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου προεκτίμησης του απαλλοτριουμένου, συγκροτηθείσης τριμελούς επιτροπής. 

• Η δικαστική απόφαση περί προσδιορισμού της αποζημίωσης καθορίζει μόνο την τιμή μονάδας (είτε προσωρινής είτε οριστικής), άνευ αναγνωρίσεως δικαιούχων και άνευ καταψηφίσεως υπόχρεου, εκτός εάν συνυποβάλλεται αίτημα στην κατατεθείσα αίτηση περί αναγνωρίσεως δικαιούχων  (διαδικασία κτηματογράφησης) με τη σχετική προσκόμιση στον ορισθέντα μηχανικό των τίτλων ιδιοκτησίας  και των λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων των αξιούντων δικαιώματα. 

• Στη συνέχεια η σχετική διοικητική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ αυτής δε μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. Μόλις δημοσιευθεί η απόφαση και καταβληθεί η πλήρης αποζημίωση, συντελείται η απαλλοτρίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ενάμισυ έτος από τη δημοσίευση της απόφασης περί προσωρινού ή περί οριστικού προσδιορισμού της απόφασης.